MARGARETA VIDMAR

«Najbolja umjetnost čuva sjećanja i osjećaje za koje ponekad nismo ni znali da ih imamo...»
(R. Cardinal)